Poslední týden před prázdninami

V pondělí bude trénink v 17,00 hod a ve středu budou tréninky dle časového harmonogramu – vždy sraz na pumptraku.

Hezký slunečný poslední červnový týden

Lenka